Stredoslovenské kameňolomy, a.s.

Prehľad Vyhľadať informácie

Stredoslovenské kameňolomy, a.s.

Hlavná stránka. Informácie o Stredoslovenské kameňolomy, a.s. na portály www.obchodny-register.com.

Základné informácie
Meno firmy:Stredoslovenské kameňolomy, a.s.
Popis:Spoločnosť zameraná na dodávky a servis technológie a strojného zariadenia kameňolomov, štrkovní, pieskovní a ostatných celkov orientovaných na výrobu a spracovávanie kameniva.
IČO:36004111
DIČ:SK2020447440
Základné imanie:167353450 Sk
SK-RatingRating ROZMARÍN, a.s.
Posledná aktualizácia:2005-08-31T13:52:25+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-01T02:12:47+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Akciová spoločnosť
Konanie v spoločnosti:
Konanie
1. Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú každý z nich samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.041 5070412
Fax041 5070400
Webstránka:
PopisWeb
Domovská stránkahttp://www.stredoslovenskekamenolomy.sk
Informácie o registrácii slovenských domén:
TypInfo
SKNICSTRE-0102
SKNIC interné ID144115188075916441
Adresa:
Adresa
Stredoslovenské kameňolomy, a.s., Bánovská cesta 5  , 01001 Žilina, Slovensko
Stredoslovenské kameňolomy, a.s., Bánovská cesta 5, 01001 Žilina, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
banská činnosť /§ 2 banského zákona/:
a/ otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
b/zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
c/úprava a zúšľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
d/zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b/ až d/
činnosť vykonávaná banským spôsobom /§ 3 banského zákona/:
* dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zúšľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
* ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zúšľachťovanie týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosou pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
* zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
vykonávanie trhacích prác
veľkoobchod a maloobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností
zámočníctvo
kovoobrábanie
odber a chemické rozbory odpadových vôd
cestná nákladná doprava
nepravidelná preprava osôb
spracovanie prírodného kameňa
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
obchod so starožitnosťami
sprostredkovanie obchodu a služieb
sprostredkovanie, nákup a predaj starožitností
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Stredoslovenské kameňolomy, a.s. na portály spolocnosti.info.
Informácie o spoločnosti ROZMARÍN, a.s. na stránke sk-reg-sro.com.
Informácie o účtovných výkazoch spoločnosti ROZMARÍN, a.s. na stránke sk-fin.com.

Diskusia